Aktuality / Stretnutie riaditeľov škôl na mestskom úrade

 

Primátor mesta Ján Holodňák sa stretol s riaditeľom Gymnázia DH vo Svidníku Jánom Rodákom a riaditeľkou Zespol Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie Joannou M. Kubito, ktorí realizujú v rámci programu Comenius projekt Moje mesto, môj región, moja rodná krajina: kultúrne, historické rozdiely a podobnosti na území Karpát. Stretnutia sa zúčastnil aj prednosta MsÚ Vladimír Šandala. Prejednávali aj možnosť vystúpenia poľského partnera na Dňoch Svidníka v júli 2014.
Neskôr sa k stretnutiu sa pripojil aj zástupca Karpatského euroregiónu v Rzesowe Jozef Jurčišin.          J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.