Aktuality / Stretnutie primátora s riaditeľmi škôl

 

Primátor mesta Ján Holodňák sa so svojim zástupcom Mironom Mikitom, prednostom mestského úradu Vladimírom Šandalom a vedúcou odboru školstva, kultúry, športu a mládeže Vierou Dercovou stretol s riaditeľmi základných škôl, materských škôl, základnej umeleckej školy a CVČ , ktorí patria do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.
Primátor na prahu školského roka privítal všetkých riaditeľov a zaželal im v novom školskom roku 2013/2014 veľa úspechov, spokojnosti, elánu a vynikajúcich výsledkov v školskej i mimoškolskej činnosti. Pozdravil aj všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Na stretnutí riaditelia informovali o pripravenosti a finančnej situácii na nový školský rok.               J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.