Aktuality / Stretnutie primátora s generálnym riaditeľom Miroslavom Kundríkom

 

Stretnutie primátora s generálnym riaditeľom Miroslavom Kundríkom
 
V piatok 27.apríla sa stretol primátor mesta Ján Holodňák s generálnym riaditeľom Severoslovenských vodárni a kanalizácii, a.s. Miroslavom Kundríkom, rodákom zo Svidníka. V priateľskom a zároveň aj  pracovnom stretnutí jednali o možnosti spolupráce. Generálny riaditeľ  vyslovil záujem podporiť a spropagovať náš región. Prvou jeho podporou je odovzdanie počítačov do Základnej školy v Krajnej Poľane, ako prejav podpory riaditeľa ZŠ Jozefa Bilasa a žiakov školy pri cyklistickom  zraze pracovníkov SEVAK-u v roku 2011, ktorého sa zúčastnilo v našom kraji pod Duklou asi 80 cyklistov.
Ing. Miroslav Kundrík ukončil SVŠT v Bratislave, odbor chemicko-technologický a hneď po ukončení vojenskej služby v roku 1988 nastúpil vodárni vo Svidníku. Od roku 1992 pracoval ako technik a neskôr ako vedúci strediska v Martine. Od roku 1999 pracoval ako riaditeľ odštepného závodu SEVAK. Po zániku Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. sa stal v roku 2005 generálnym riaditeľom novovzniknutej spoločnosti Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s. a v tejto funkcii pôsobí doteraz.               JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.