Aktuality / Stretnutie primátora s duchovnými

 

Stretnutie primátora s duchovnými
 
 
V pondelok 23. januára 2012 sa uskutočnilo tradičné novoročné stretnutie primátora Ing. Jána Holodňáka s duchovnými a sestrami predstavenými pôsobiacimi v meste Svidník.
Účastníci stretnutia konštatovali, že predchádzajúci rok možno z hľadiska spolupráce medzi mestom a jednotlivými cirkvami hodnotiť ako úspešný. Spoločne sa podarilo zorganizovať rad vydarených podujatí, z ktorých hodno spomenúť najmä veľmi dôstojné udelenie čestného občianstva Svidníka Alexandrovi Pavlovičovi in memoriam a koncerty speváckych cirkevných zborov. Za pozornosť stoja tri návštevy a cirkevné obrady v meste Mons. Jána Babjaka SJ Prešovského arcibiskupa a metropolitu a ďalšie významné podujatia.
Bilancovala sa aj konkrétna finančná pomoc mesta cirkvám. Výška dotácií mesta na jednotlivé účelové akcie záviseli od finančných možností.
V roku 2011 boli z úrovne mesta poskytnuté cirkvám tieto finančné čiastky: Filantropia pravoslávnej cirkvi – 3300 €, Gréckokatolícka Charita Prešov – 2000 €, Gréckokatolícky farský úrad Svidník – 100 €, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Záhradná – 1200 €, Rímskokatolícky farský úrad – 3200 €, Rímskokatolícky miešaný zbor – 100 €, ZCŠ sv. Jakuba – 38300 €, Gréckokatolícka cirkev, farnosť Záhradná – 1000 €.
Mesto Svidník sa bude snažiť v roku 2012 pomáhať občanom hlásiacim sa k cirkvám ďalšími finančnými prostriedkami. Všetko však bude záležať od možnosti pokladnice mesta. Primátor Ing. Ján Holodňák, spolu s poslancami MsZ však urobia všetko pre to, aby sa prostredie našich chrámov zveľaďovalo a aby sa v nich veriaci duchovne naďalej rozvíjali.
Na pracovnom stretnutí zazneli aj ďalšie reálne námety na spoluprácu mesta s cirkvami, ktoré sa budú v budúcnosti postupne realizovať.
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.