Aktuality / Stretnutie pracovnej skupiny zaoberajúcej sa rozvojom výučby rusínskeho jazyka na školách v zasadačke MsÚ Svidník

V pondelok, 19.12.2016, sa v zasadačke MsÚ konalo ďalšie stretnutie pracovnej skupiny pod vedením štátneho tajomníka Petra Krajňáka, ktorého tentokrát zastúpil Miroslav Osifčin, vedúci sekretariátu štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR.

Táto skupina pracuje v oblasti politiky podpory národnostných menšín. Jej cieľom je vypracovať Koncepciu rozvoja výučby rusínskeho jazyka a kultúry v materských školách, základných školách a stredných školách v Slovenskej republike. Členovia skupiny sú expertmi v oblasti rusínskeho jazyka, jej predsedom je Mgr. Marek Gaj, členmi sú - Doc. Anna Plišková PhD. (Prešovská univerzita), PhDr. Ľuba Kráľová PhD. (OZ Kolysočka – Kolíska), Mgr. Miloš Stronček (CZŠ sv. Juraja vo Svidníku), PaedDr. Marcela Ruňaninová (ZŠ Kalná Roztoka), Mgr. Monika Siriková (ZŠ Čabiny, Čabiny), Mgr. Iveta Melničáková (ZŠ Komenského, Medzilaborce), PhDr. Kvetoslava Koporová (Prešovská univerzita), Mgr. Vladimíra Palfiová (OŠ PSK), PhDr. Anna Bohmerová (OŠ v sídle kraja PO), Mgr. Anna Kuzmiaková (Rusínska obroda na Slovensku).


Rusíni sú autochtónnym obyvateľstvom Slovenska, ktoré obýva kompaktné územie v Karpatskom oblúku. Rusínsky jazyk bol kodifikovaný 27. januára 1995. K Rusínom sa v súčasnosti hlási, podľa posledného sčítania, 33 000 občanov Slovenska, pričom rusínsky materinský jazyk si uviedlo 55 000 obyvateľov. Najviac príslušníkov tejto menšiny žije v Prešovskom kraji.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.