Aktuality / Stretnutie bývalých zamestnancov CVČ

 

Stretnutie bývalých riaditeľov, pedagogických aj nepedagogických zamestnancov Okresného domu pionierov a mládeže, neskôr Centra voľného času  Dúha sa uskutočnilo 5. decembra 2013, na podnet bývalého riaditeľa Michala Maňka, pri pripomenutí si jeho vzniku pred 45 rokmi. Okresný dom pionierov a mládeže rozhodnutím rady vtedajšieho ONV vznikol 21.6.1968 ako centrum mimoškolskej záujmovej činnosti. Sídlo sa nachádzalo v starej budove bývalej Národnej školy. Na tomto mieste je dnes na jej základoch postavený Rímskokatolícky farský úrad. Chod zabezpečovalo 7 zamestnancov. V roku 1967 pracovalo 27 krúžkov rôzneho zamerania, ako aj metodické oddelenie. Spolu so základnými školami organizovali aj okresnú futbalovú a basketbalovú ligu, cyklistické preteky okolo Makovice, cykloturistiku po stopách 1. čsl. armádneho zboru na trase Svidník, Dukla, Iwonicz - Zdroj, Krosno, Jaslo a späť. Zo zimných športov organizovali malú bielu stopu a okresnú hokejovú ligu. Počas letných prázdnin organizovali letné tábory, stretnutia detí z celého Československa a mnoho ďalších akcií a všetci prítomní sa zhodli, že takáto inštitúcia má svoje opodstatnenie v meste.  K prítomným sa prihovoril aj primátor mesta Ján Holodňák, ktorý sa im poďakoval za ich činnosť a aj sám zaspomínal, keďže mnohých aktivít vtedajšieho  CVČ Dúha sa v mladosti zúčastňoval. Primátor mesta  pozval na stretnutie aj všetkých bývalých riaditeľov, ktorými boli: Maňko Michal, Kuzmišin Andrej, Hrico  Alexander, Bilý Jozef, Garbarčík Igor, Dudáš Andrej, Kriško Vladimír, Kolečava  Ján.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.