Aktuality / Stavanie mája v materskej škôlke

 

Stavanie mája v materskej škôlke
 
Deťom z Materskej školy na ul. Ľudovíta Štúra pripravili učiteľky program, v ktorom im chceli ukázať tradície stavania mája. Prítomným deťom, rodičom a starým rodičom sa prihovoril primátor mesta Ján Holodňák i riaditeľka materskej školy Nataša Šepitková. Po postavení mája nasledovala tradičná májová zábava pre všetky deti aj s pohostením.    JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.