Aktuality / Štátny tajomník MŠVVaŠ SR v materskej škole vo Svidníku

Materská škola na Ul. gen. Svobodu vo Svidníku sa pred rokom zapojila do projektu "Ikatika", ktorého podstatou bolo zaradenie rusínskeho jazyka do výchovno-vzdelávacieho procesu predškolákov v danej škôlke. Deti rodičov, ktorým sa táto možnosť páčila, sa pod vedením učiteľky Jany Sadivovej raz týždenne hravou formou učia rusínštinu. 

V piatok, 27. apríla navštívil materskú školu aj Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Krajňák, aby spolu s kolegami, za účasti vedúcej odboru ŠKŠaM Viery Dercovej a riaditeľky materskej školy Anny Kurečkovej zhodnotili priebeh projektu a jeho výsledky. Počas tlačovej besedy predviedli názornú ukážku vyučby rusínskeho jazyka aj deti materskej školy a svoje postrehy k informačno technologickému vybaveniu odprezentovala vyučujúca učiteľka Jana Sadivová. Projekt mimoriadne pozitívne opísala aj riaditeľka MŠ Anna Kurečková, ktorej škôlka patrí k 30 zariadeniam na Slovensku s vyučovaním jazyka národnostných menšín pomocou interaktívnej tabule a s novodobými modernými postupmi.

Na návrh Štátneho tajomníka sa po tlačovej besede v materskej škole uskutočnilo pracovné stretnutie aj s riaditeľmi základných škôl v okrese Svidník, ktorým bola predstavená myšlienka zapojenia jazyka národnostných menších do výchovno-vzdelávacieho procesu na zákládných školách. 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.