Aktuality / Štatistika o životnej úrovni

 Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností  v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2014.  Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

 Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných takmer 500 obcí a miest, medzi nimi aj mesto Svidník.
 
           Zisťovanie sa uskutočňuje od 9. apríla do 5. júna 2015.
   
   V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštevuje pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú anonymné a budú použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon  č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike.  Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sú na stránke ŠÚ SR na adrese www.susr.sk.                           

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.