Aktuality / Štatistika o zdraví obyvateľstva

 

Štatistika o zdraví obyvateľstva
 
            Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie.
 
            Cieľom zisťovania EHIS je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o zdravotnom stave obyvateľov Európskej únie. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o zdravotnom stave, zdravotnej starostlivosti a o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie v krajinách Spoločenstva. To umožňuje nielen analyzovanie zdravotného stavu populácie na Slovensku, ale aj medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.
 
            Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac ako 350 obcí a miest, medzi nimi aj mesto Svidník. Do zisťovania je zaradených takmer 7 700 domácností.
 
Zisťovanie sa uskutoční od 1. júla do 31. decembra 2014.
 
            V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa služobným preukazom Štatistického úradu SR. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti opytovateľom poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 051/7735323.
 
                                                                                              P. G.
                                                                                 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.