Aktuality / ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE

 

ŠTATISTICKÉ ZISŤOVANIE
 
 
     Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční štatistické zisťovanie o informačných a komunikačných technológiách v roku 2011, ktoré je už siedmy rok súčasťou medzinárodného projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom tohto výskumu je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a schopnosť využívania týchto technológií.
 
     Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných 4 500 domácností. Medzi náhodne vybranými domácnosťami sú aj domácnosti v našom meste.
 
Zisťovanie v domácnostiach sa uskutočňuje
od 7. mája do 31. mája 2011.
 
     V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR.
 
 
                                                                                                                                         Pavel Gojdič
                                                                                                                                                MsÚ

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.