Aktuality / Štatistické zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností / EU SILC/ v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje nielen analyzovanie životnej úrovne domácnosti na Slovensku, ale i medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.
Na Slovensku je do zisťovania pre rok 2014 vybraných viac ako 300 obcí a miest, medzi nimi aj mesto Svidník.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 14. apríla do 30. júna 2014.

V tomto období vybrané domácnosti v našom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www. statistics.sk alebo telefonicky na t.č. 051/7735 323.

                                                                                                                                                                       P.Gojdič
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.