Aktuality / Starý lesopark sa postupne premieňa na oddychové miesto.

"Šanca na zamestnanie" je národný projekt, ktorý finančne podporuje Úrad práce sociálnych vecí a rodiny. V súčasnosti sú títo pracovníci v spolupráci s Dukla destination a OZ ROKA užitoční pri čistení a úpravách v lesoparku pri letisku vo Svidníku. Lesopark je pripravovaný na letnú sezónu, kde zamestnanci projektu upravili lesné cestičky, ktoré budú na veľkom i malom okruhu značené šípkami. Pracovníci robili aj čistenie lesných kanálov popri cestičkách a zároveň likvidujú drevinu, ktorá bola pred časom zozbieraná. Predmetom prípravy lesoparku sú aj drevené koly, tie budú ohraničovať vstup do lesoparku a tiež príprava dreveného masívneho stojana pre informačnú tabuľu a vykopávanie základov pre altánky. Myšlienka, s ktorou prišli organizátori projektu obnovy lesoparku sa postupne premieňa na skutočnosť a sme radi, že aj mesto Svidník môže byť nápomocné. Zamestnanci cez projekt "Šanca na zamestnanie" sa vo všeobecnosti venujú práci pri čistení okrajových časti mesta, sú nápomocní pri likvidácií nelegálnych skládok, zabezpečujú čistenie potokov a tiež kosenie a odstraňovanie náletových drevín.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.