Aktuality / Sprievodca Karpatsko – duklianskou operáciou

 Október je už tradične spojený s pietnymi aktmi ku Karpatsko-duklianskej operácií. Tento rok je však výnimočný a to nie len 70. výročím spomienky na boje, ale aj uvedením multimediálneho sprievodcu, ktorý bude sprevádzať turistov svetom bojov na Dukle. V priestoroch vyhliadkovej veže Dukla na Duklianskom priesmyku sa 5. 10. 2014 o 16:00 hod. slávnostne uviedol sprievodca, ktorý spojil odborníkov i zanietencov v oblasti histórie a geografie a teraz predstavuje dielo, ktoré bude slúžiť širokej verejnosti. 

Projekt sprievodcu uviedol pravnuk arm. gen. Ludvíka Svobodu  Mirek Klusák spolu s pedagogičkou katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky Prešovskej univerzity Silviou Slivkovou. Na slávnostnom uvedení sa zúčastnili aj vzácni hostia ako primátor mesta Svidník Ján Holodňák, primátor gminy Dukla Marek Gorak, wojt gminy Besko Mariusz Bałaban, prednosta OÚ Svidník Jozef Baslár, riaditeľ VHU Bratislava plk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., vedúci autorského tímu Sprievodcu Karpatsko – duklianskou operáciou 1944 doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc., vedúci múzejného oddelenia VHM Svidník Mgr. Jozef Rodák, regionálny historik a spisovateľ PaedDr. Jozef Rodák, rektor Prešovskej univerzity v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD., vedúci katedry geografie a aplikovanej geoinformatiky doc. Radoslav Klamár. Zúčastnení boli aj hlavní sponzori projektu manželia Šárka a Alexej Litvinoví zo spoločnosti Letuška.cz a facilitátor projektu pre poľský región František Gaisler s manželkou Barbarou Gaisler.  

Projekt multimediálneho sprievodcu, ktorý sa od zrodu svoje myšlienky formoval rok tím ľudí plánuje naďalej napĺňať a zlepšovať. No prvý krok, ktorým bolo jeho spustenie ocenila aj dcéra arm. gen. Ludvíka Svobodu prof. Zoe Klusáková Svobodová a vnučka arm. gen. Ludvíka Svobodu prof. Luďa Klusáková, ktoré sa uvedenia tiež zúčastnili a pani Zoe Klusáková sa prítomným aj prihovorila. 

Organizátori projektu potvrdili svoj záujem tohto sprievodcu prepojiť aj s inými pamätihodnosťami kraja pod Duklou a turistom ponúknuť aj register ubytovania, či stravovania v okolí. 

Multimediálneho sprievodcu je zatiaľ dostupný na stránke www.dukla1944.com.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.