Aktuality / Športové hry detí z detských domov PSK vo Svidníku

Tento rok sa uskutočnil už 26. ročník športových hier pre detí z detských domov Prešovského kraja. Po minuloročnej výbornej skúsenosti sa opätovne hry odohrali v meste Svidník. 

Športový deň bol zahájený 29. apríla na ZŠ 8. mája  s podporou rôznych organizácií a miest. Deťom sa prihovoril aj primátor mesta Svidník Ján Holodňák s prianím krásnych športových zážitkov a množstva zábavy počas celého dňa. Hry sa odohrali na upravenej atletickej dráhe pri ZŠ 8. mája z čoho mali radosť primátor, riaditeľka školy i organizátori. Na úvod sa v krátkom kultúrnom programe predstavili chlapci z Detského domova vo Svidníku, ktorí pod vedením svojho učiteľa Milana Vaňugu zatancovali ľudový tanec. 

Na hrách sa zúčastnili deti  Detských domov Svidník, Medzilaborce dlaň, Medzilaborce sv. Nikolaja, Spiš. Belá, Podolinec, Poprad Michaľany a Vranov n.Topľov

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.