Aktuality / Spojenie sa pre zachovanie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenie vo Svidníku

Na pôde kancelárie primátora mesta Svidník bolo 19. januára 2018 zvolané pracovné stretnutie, ktoré malo zadefinovať postupy predstaviteľov regiónu vo vzťahu k zverejneniu informácie o zrušení gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo Svidníku.

Pracovného stretnutia za zúčastnili primátori miest Svidník Ján Holodňák a Stropkov Ondrej Brendza, poslanec NR SR Mikuláš Krajkovič, poslanci PSK za Svidník Ján Hirčko, Ján Vook, Peter Pilip a poslanec PSK za Stropkov Dušan Lukáč. Podporu stretnutiu vyjadril aj primátor Giraltoviec Ján Rubis a poslanec PSK Martin Jakubov, ktorí sa nemohli stretnutia zúčastniť.

Prítomní sa jednotne zhodli na presadzovaní ponechania dotknutého oddelenia. Všetci deklarovali maximálne úsilie a vlastnú zaangažovanosť za udržanie oddelenia a tým aj fungovania celej nemocnice v takom rozsahu ako do teraz a tiež sa zhodli na zjednotení krokov, ktoré môžu k spoločnému cieľu pomôcť.

V súčasnosti je aktívna petícia za ponechanie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo Svidníku, tú môžu občania podpisovať do konca januára na určených miestach a v K1K na MsÚ. Prítomní potvrdili veľkú ochotu byť nápomocní v riešení personálnych otázok a dohodli sa na spoločnom apeli na vládnych činiteľov. V tomto zmysle pozitívne ocenili mimoriadnu snahu ministra vnútra SR Róberta Kaliňáka a ministra zdravotníctva SR Tomáša Druckera o pomoc pri uchovaní oddelenia vo Svidníku. Zhoda sa našla aj pri jednotnom komunikovaní so spoločnosťou Penta a s vrcholovými predstaviteľmi Sveta zdravia.

Výsledkom tohto pracovného stretnutia je dohoda o spoločnom koordinovaní ďalších krokov a intenzívnej spolupráci pre ponechanie gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo Svidníku. 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.