Aktuality / Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity vo Svidníku

V druhej polovici januára navštívil kanceláriu primátora splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz. Hlavnou témou stretnutia bola rómska problematika, týkajúca sa najmä vzdelávania rómskej komunity, zamestnanosti, bývania, aktivačných prác a udržateľnosti projektov.

Splnomocnenec v diskusii informoval o svojich činnostiach, plánoch a možnej spolupráci, ktorá by mohla zlepšiť životné podmienky rómskych obyvateľov v našom regióne. Spolu s primátorom zhodnotili národný projekt Komunitné centrá, ktorý sa v našom meste ujal a primátor vyslovil záujem naďalej v ňom pokračovať. Zároveň vyzdvihol aj projekty Protipovodňové práce a Šanca na zamestnanie, prostredníctvom ktorých sa časť Rómov na určité obdobie zamestnala. Diskusia smerovala aj k zriadeniu mestského sociálneho podniku, v ktorom by väčšiu časť zamestnancov mohli tvoriť práve Rómovia a ktorý by sa zameriaval prevažne na spracovanie dreva. Zhodli sa na tom, že veľmi dôležitým aspektom pri riešení rómskej problematiky je vzdelávanie Rómov. Primátor Ján Holodňák vyjadril záujem zapojiť sa do všetkých projektov, ktoré by v tomto smere mohli priniesť posun vpred.

Splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz mal možnosť vidieť a navštíviť aj rómske obydlia, a to na uliciach Festivalova, Nábrežná a Sov. hrdinov. Splnomocnenec v závere ocenil podmienky, v akých žijú naši rómski spoluobčania. Vyzdvihol aktivity mesta spojené s touto problematikou a zhodnotil ich v rámci Slovenska ako nadpriemerné.

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.