Aktuality / Slovensko - ukrajinské pracovné stretnutie

Koncom minulého týždňa sa v zasadačke MsÚ Svidník konalo slovensko - ukrajinské pracovné stretnutie, týkajúce sa využívania geografického a informačného systému v rámci fungovania samosprávy. Za ukrajinskú stranu sa ho zúčastnili riaditeľka švajčiarsko-ukrajinského projektu DESPRO Marina Bryľ, experti tohto projektu Valentína Poltavec a Vladimír Kuznecov, starosta ukrajinského mesta Novoukrajinka Alexander Korenoj a za slovenskú stranu zástupcovia spoločnosti T-MAPY Slovensko s.r.o., ConsultITpro s.r.o. a  mesta Svidník.

Spoločnosť T-MAPY Slovensko s.r.o. je obchodným partnerom mesta Svidník od roku 2011 a práve naše mesto si táto spoločnosť vybrala ako vzorové v rámci využívania Gisplan aplikácií pri fungovaní samosprávy. Primátor Novoukrajinky a zástupcovia projektu DESPRO, ktorého poslaním je optimalizovať systém riadenia a efektívne podporovať miestny rozvoj na Ukrajine sa na tomto stretnutí mali možnosť bližšie oboznámiť so zavedením mapových a agendových aplikácií, používaním a prínosom tohto systému pre samosprávu. V praktickej časti mali možnosť vidieť názornú ukážku jednotlivých aplikácií v našom systéme.  

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.