Aktuality / Slávnostné stretnutie členov KST Beskyd Svidník pri príležitosti 90. výročia organizovanej turistiky v meste Svidník

V sobotu, 19. augusta sa konalo slávnostné stretnutie členov KST Beskyd Svidník pri príležitosti 90. výročia organizovanej turistiky v meste Svidník a zároveň 80 rokov značkovania turistických trás vo Svidníku a jeho okolí. Predseda klubu KST Beskyd Svidník Michal Hajduk v úvode zhrnul históriu a aktivity klubu, kde vymenoval celý rád turistických akcií, ktoré ich ľudsky obohatili a zblížili. Vymenoval najmasovejšie každoročné akcie ako „Novoročný výstup na Rohuľu“ a „Štefanský výstup na Čiernu horu“. Spomenul aj veľmi vydarené akcie v turistickom kalendári ako zimné prechody na počesť osláv oslobodenia mestá Svidník v druhej svetovej vojne z Dukly do Svidníka a prechod „Nízkych Beskýd z Kalinova na Duklu“ i turistické výlety do Vysokých Tatier i okolia Zakopaného v Poľsku.

Michal Hajduk nezabudol spomenúť aj tohtoročné úspešné zorganizovanie 54. stretnutia čitateľov časopisu Krásy Slovenska, ktoré sa konalo koncom mája na vrchole Čiernej hory s medzinárodnou účasťou bezmála tisícky turistov.
Michal Hajduk z pozície predseda KST Beskyd Svidník všetkým členom, ale aj nečlenom klubu, ktorí sa za uplynulých desať rokov podieľali na údržbe útulne a taktiež rekonštrukcii rozhľadne na Čiernej hore poďakoval a skonštatoval, že práve vďaka ním súčasný technický stav rozhľadne umožňuje aj naďalej kochať sa pohľadmi na okolité vrcholy a využívať priestory útulne na prenocovanie a oddych.

V krátkosti pripomenul aj nezanedbateľnú činnosť pri značení turistických chodníkov, kde množstvo práce v našom regióne pri značení turistických trás vykonával majster turistiky Ján Brudňák.

Stretnutia sa zúčastnil aj primátor mesta Svidník a zároveň tajomník KST Byskyd Svidník Ján Holodňák, ktorý sa k účastníkom stretnutia prihovoril, vyslovil radosť z aktivít klubu a poprial všetkým pevné zdravie a veľa šťastných kilometrov po turistických chodníkoch. Spolu s predsedom klubu odovzdali ocenenia členom, ktorí sa významnou mierou podieľali na rozvoji turistiky v našom meste a zároveň boli nápomocní pri organizovaní turistických akcií.

Všetci účastníci tohto slávnostného stretnutia si na pamiatku so sebou odniesli darčekové tašky s pamätnými prezentami k 90. výročiu organizovanej turistiky v meste Svidník.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.