Aktuality / Slávnostné prijatie jubilantov

Jubilujúci občania mesta Svidník prijali pozvanie primátora mesta Ing. Jána Holodňáka a začiatkom októbra sa zišli na slávnostnom prijatí jubilantov v obradnej miestnosti MsÚ Svidník. Ku krásnemu životnému jubileu poprial primátor všetkým jubilantom pevné zdravie, veľa radosti i lásky od svojich najbližších a venoval im Pamätný list, kytičku a malú pozornosť. Toto vzácne stretnutie primátor využil a poďakoval sa jubilantom za ich celoživotnú prácu a podiel na rozvoji nášho krásneho mesta. Slávnostného prijatia sa zúčastnila aj dcéra arm. gen. L. Svobodu Zoe Klusáková s dcérou. Pani Zoe Klusáková všetkým jubilantom zablahoželala a v príhovore vyjadrila radosť z toho, že mohla opäť naše mesto navštíviť, lebo k tomuto kraju cíti veľmi vrúcny vzťah a vždy sa tu veľmi rada vracia.
Slávnostnú atmosféru svojim umeleckým vystúpením dotvorili žiaci ZUŠ Svidník.
Primátor si v závere slávnosti so všetkými jubilantmi štrngol čašou vína a zaspieval "Mnohajalita blahaja lita".

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.