Aktuality / Slávnostné prijatie jubilantov - máj 2017

Začiatkom mája sa v obradnej miestnosti mestského úradu konalo slávnostné prijatie jubilantov primátorom mesta Ing. Jánom Holodňákom. Ku krásnemu životnému jubileu poprial primátor mesta všetkým jubilantom pevné zdravie, mnoho radostí a veľa lásky od svojich najbližších. Z jeho rúk si prebrali Pamätný list, kytičku i malú pozornosť, a v závere slávnosti štrngli čašou vína. Toto vzácne stretnutie bolo príležitosťou poďakovať sa jubilantom za ich celoživotnú prácu a podiel na rozvoji nášho krásneho mesta. Jubilantov svojim milým vystúpením potešili deti z Materskej školy gen. Svobodu vo Svidníku, v ktorom krásne zarecitovali, zaspievali i zatancovali.


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.