Aktuality / Slávnostné prijatie jubilantov - január 2017

Jubilujúci občania mesta Svidník prijali pozvanie primátora mesta Ing. Jána Holodňáka a začiatkom tohto týždňa sa zúčastnili na slávnostnom prijatí jubilantov v obradnej miestnosti MsÚ Svidník. Ku krásnemu životnému jubileu poprial primátor všetkým jubilantom pevné zdravie, veľa radosti i dostatok lásky od svojich najbližších a venoval im Pamätný list, kytičku a malú pozornosť.

Toto vzácne stretnutie primátor využil a poďakoval sa jubilantom za ich celoživotnú prácu a podiel na rozvoji nášho krásneho mesta. Jubilantov svojim milým vystúpením potešili a na ich tvárach úsmev vyčarovali deti z MŠ Ľ. Štúra.
Primátor si v závere slávnosti so všetkými jubilantmi štrngol čašou vína a zaspieval "Mnohajalita blahaja lita".

   

   

   

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.