Aktuality / Slávnostné prijatie delegácií počas Dní Svidníka a ocenenie otca Mgr. Mareka Pulščáka

V piatok 1.7.2016 v koncertnej miestnosti ZUŠ Svidník prijal primátor mesta Ján Holodňák delegácie z našich partnerských miest. Na Dni Svidníka prijali pozvanie zástupcovia českého mesta Chrudim so speváckym zborom Kiesse Nzamba z Gymnázia Josefa Ressela v Chrudimi, zástupcovia Krivej Palanky z Macedónska so svojim folklórnym súborom a zástupcovia mesta Rachov z Ukrajiny. Predstavitelia spomínaných miest sa podpísali do Pamätnej knihy a v krátkom prejave sa poďakovali za pozvanie a prihovorili k pozvaným hosťom.

Pozvanie prijal aj otec Mgr. Marek Pulščák so svojou manželkou. Primátor sa mu poďakoval skvelú prácu, zaželal veľa úspechov a odovzdal Ďakovnú plaketu za 13-ročnú duchovnú činnosť v meste Svidník. Otec Marek Pulščák po 13- tich rokoch pôsobenia na Gréckokatolíckej farnosti vo Svidníku 1. júla 2016 odišiel pôsobiť na farnosť do obce Malcov.                                                                                                                                                              
Slávnostné prijatie delegácií spestril kultúrny programom s krásnymi ľudovými piesňami v podaní talentovaných žiakov zo základnej umeleckej školy vo Svidníku.
 

     

    

   

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.