Aktuality / Slávnostné prestrihnutie pásky v Dome kultúry vo Svidníku

 V pondelok 22. decembra 2014 vo vestibule zrekonštruovaného domu kultúry slávnostne prestrihli pásku bývalý primátor gminy Dukly Marek Gorak, primátor gminy Dukly Andrej Bytnar, primátor Svidníka Ján Holodňák a zástupca zhotoviteľa PKB invest s.r.o., Jaroslav Stoják. Na tomto slávnostnom akte sa zúčastnili aj poslanci PSK, poslanci MsZ, prednosta OÚ Jozef Baslár, riaditelia štátnych a verejných inštitúcií a občania mesta. Dom kultúry slúžil 51 rokov, s malými a nevyhnutnými opravami, v nezmenenej podobe. Nevyhovujúci technický stav strechy a elektrických rozvodov, zastaraná javisková, ozvučovacia i svetelná technika, veľké tepelné straty, zlý komfort pre diváka, to všetko bolo potrebné riešiť v prospech návštevníka domu kultúry, bezpečnosti i zlepšenia práce pre technika. Rekonštrukcia Domu kultúry vo Svidníku sa podarila v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko-Slovenská republika 2007-2013, keď Mesto Svidník s gminou Dukla, ako vedúcim partnerom, podalo projekt „Vytvorenie cezhraničných centier kultúrnej výmeny“, ktorý bol úspešný. Cena projektu je vo výške 730 tisíc EUR. Po digitalizácii kina je to ďalší úspešný projekt domu kultúry s poľským partnerom.  V kinosále potom primátor mesta Ján Holodňák privítal návštevníkov, ktorí si mohli pozrieť kultúrny program, v ktorom vystúpili mažoretky TK Svitan, poľský súbor Leczanie a domáci folklórny súbor Makovica.      J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.