Aktuality / Slávnostné prebratie a odovzdanie bytového domu B6

Úsilie mesta Svidník, vytvoriť vhodné podmienky pre zlepšenie bytovej situácie v meste, v zmysle zvyšovania počtu nájomných mestských bytov, sa pretavilo do konkrétneho výsledku.

V utorok, 4. októbra 2016, bol do užívania odovzdaný novopostavený mestský bytový dom „Svidník – bytový dom B6“ na Ul. Karpatskej. Prídavnou hodnotou výstavby tohto bytového domu bolo aj vybudovanie priľahlých chodníkov, takmer 60-tich nových parkovacích miest v blízkosti bytovky a krásne detské ihrisko, ktoré môžu využívať aj deti z okolitých bytových domov. 

Aj napriek nepriaznivému počasiu, prebratie a odovzdanie bytového domu „B6“ sa nieslo v slávnostnom duchu. Všetkých pozvaných hostí svojim spevom privítala spevácka zložka FS Makovica. Úvodné slovo si zobral primátor mesta Svidník Ing. Ján Holodňák, ktorý vyjadril nesmiernu radosť z odovzdania bytov budúcim nájomcom a zaželal im šťastie, radosť, pohodu i pokojné nažívanie v nových domovoch. Slávnostného odovzdávania bytového domu sa zúčastnili aj kňazi pravoslávnej, evanjelickej, gréckokatolíckej a rímskokatolíckej cirkvi, ktorí priestory bytového domu aj požehnali. Následne primátor mesta Svidník Ján Holodňák, zástupca zhotoviteľa stavby Marek Čech, riaditeľ Službyt s.r.o Gabriel Kaliňák a člen Komisie sociálnej, zdravotnej a bytovej Martin Miščík prestrihli pásku, čím oficiálne odovzdali byty do užívania. Jednému zo šťastných nájomcov bol symbolicky z rúk primátora odovzdaný kľúč od nového bývania.

V bytovom dome „B6“ sa nachádza 33 mestských nájomných bytov bežného štandardu, z toho 12 jednoizbových, 9 dvojizbových, 3 dvojizbové bezbariérové byty a 9 trojizbových bytov. 27. septembra 2016 sa za účasti notára vyžrebovalo prvých 22 nájomníkov bytov, ktorí museli splniť všetky podmienky na pridelenie mestského bytu. Každý žiadateľ taktiež musel preukázať schopnosť a vôľu platiť za nájom bytu zložením finančnej zábezpeky na účet mesta. Do konca októbra tohto roku sa zrealizuje žrebovanie zvyšných nájomníkov bytov. 

Zhotoviteľom celej stavby je Ing. Viliam Čech z Prešova a celková hodnota diela činí bezmála 2 mil. eur. Výstavba bytového domu B6 bola financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania, dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a vlastných zdrojov.

Postavenie takéhoto diela nie je jednoduchou záležitosťou a vďaka všetkým zainteresovaným môže 33 rodín šťastne nažívať v novom bytovom dome. Veríme, že všetci nájomcovia bytového domu „B6“ sa v nových priestoroch budú cítiť spokojne a ocenia veľkú snahu mesta poskytnúť im strechu nad hlavou.

Mesto Svidník eviduje zvýšený záujem o nové nájomné byty a preto sa pohráva s myšlienkou výstavby ďalšieho bloku B7 na Ul. Karpatskej, čím by sa vyriešila bytová otázka pre mnohé mladé rodiny a ľudí s nestabilným príjmom, lebo práve nájomné byty sú najvýhodnejším prvým krokom na ceste k vlastnému bývaniu.

 


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.