Aktuality / Slávnostné oceňovanie úspešných deviatakov primátorom mesta

V stredu 29. júna 2016 sa v Dome kultúry vo Svidníku stretli deviataci svidníckych základných škôl, aby sa zúčastnili na oceňovaní spolužiakov, ktorí sa významnou mierou podieľali na reprezentácii školy a mesta Svidník vo vedomostných, umeleckých i športových aktivitách. Zo všetkých základných škôl boli vybraní títo jedenásti žiaci :

Martin Konár, žiak 9.a triedy Základnej školy Komenského
Kamil Špik, žiak 9.b triedy Základnej školy Komenského
Matej Gerek, žiak 9.b triedy Základnej školy Komenského
Miriam Jackaninová, žiačka 9.AZ triedy Spojenej školy
Magdaléna Rodáková, žiačka 9.AZ triedy Spojenej školy
Slávka Krempaská, žiačka 9.AZ triedy Spojenej školy
Timea Marusinová, žiačka 9.a triedy Základnej školy 8. mája
Michaela Gajdošíková, žiačka 9.b triedy Základnej školy 8. mája                                                                                       Natália Gajdošíková, žiačka 9.b triedy Základnej školy 8. mája
Adam Jankanič, žiak 9. ročníka Základnej školy Karpatská
Veronika Capková, žiak 9. ročníka Cirkevnej základnej školy.

Ocenení si z rúk primátora mesta Svidník Jána Holodňáka a vedúcej OŠKŠaM Viery Dercovej prebrali Ďakovný list a malú pozornosť. Všetci deviataci využili možnosť urobiť si spoločnú fotografiu s primátorom a následne si vychutnávali kultúrny program, ktorý im pripravili žiaci ZUŠ Svidník a žiaci ZŠ Komenského. Takáto slávnosť je pre týchto mladých ľudí udalosťou, ktorú si v pamäti ponechajú po celý život.


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.