Aktuality / Slávnostné ocenenie bezpríspevkových darcov krvi

V piatok 9. decembra 2016 sa Dom kultúry vo Svidníkom stal dejiskom slávnostného oceňovania bezpríspevkových darcov krvi. Každý rok Slovenský červený kríž, Územný spolok Svidník slávnostným odovzdaním plakiet Janského poďakuje darcom a vyzdvihne ich šľachetný a humánny čin.

Po úvodnom privítaní hostí, predniesol slávnostný príhovor podpredseda Územnej rady SČK vo Svidníku Gabriel Kleban, z ktorého rúk si darcovia prebrali ocenenie Červeného kríža. V závere si slovo zobrala aj riaditeľka ÚzS SČK Svidník Adriana Mikušová a primátor mesta Svidník Ján Holodňák. Obidvaja sa darcom srdečne poďakovali a úprimne ocenili tento ušľachtilý čin, ktorým darcovstvo krvi bezpochyby je. Darcovia, ocenení zlatou a diamantovou plaketou prof. MUDr. Jana Janského si z rúk primátora prevzali aj finančnú odmenu a kyticu kvetov.                                                                                                                                                                                                         
Tento rok si plaketu Janského prevzalo celkovo 82 darcov z okresu Svidník a Stropkov. Zo Svidníka si prevzalo bronzovú plaketu 14 darcov, striebornú plaketu 8 darcov, zlatú plaketu 6 darcov a mali sme česť oceniť aj 3 diamantových držiteľov Janského plakety z nášho mesta.

Slávnostný ceremoniál oceňovania darcov krvi spestril krásny kultúrny program, v ktorom sa predstavil FS Makovica.

Slovenský Červený kríž oceňuje za bezpríspevkové darovanie krvi podľa počtu odberov plaketami profesora MUDr. Jana Janského za mnohonásobné darovanie krvi.

Zoznam ocenených svidníckych darcov:

I. Brondzová plaketa prof. MUDr. Jana Janského (ženy 10 odberov, muži 10 odberov)

Ing. Fecenko Lukáš 

Bc. Hojdová Vlasta

Bc. Kobularčík Ján

Ing. Namešpetrová Andrea

Palička Kristián

Mgr. Vrabľová Ivana

Rudý Peter

Ing. Ducárová Silvia

Vasilenko Maroš

Barila Peter

Ing. Gogoľ Jozef

JUDr. Senaj Jaroslav

MUDr. Kuryliak Khrystyna

Fecenko Peter

II. Strieborná plaketa prof. MUDr. Jana Janského (ženy 20 odberov, muži 20 odberov)

Ing. Blicha Martin

Kosť Vladislav

Bc. Ragan Jozef

Ferenc Miroslav

Mgr. Franko Róbert

Zozuľáková Zuzana

Hreško Róbert

Burják Miroslav

III. Zlatá plaketa prof. MUDr. Jana Janského (ženy 30 odberov, muži 40 odberov)

Mgr. Pilipová Slavka

Hvizdová Marta

Ferenc Milan

Ducar Pavel

Ing. Cimbora Jaroslav

Macko Ján

IV. Diamantová plaketa prof. MUDr. Jana Janského (ženy 60 odberov, muži 80 odberov)

Fecenko Jozef

Vaškanin Antón

PhDr. Šafran Zoltán

 

    

    

    

    

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.