Aktuality / Slávnostná akadémia ku Dňu učiteľov

Mesto Svidník aj tohto roku pri príležitosti Dňa učiteľov usporiadalo slávnostnú akadémiu, na ktorej ocenilo 14 učiteľov z materských a základných škôl, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ocenených navrhovali riaditelia školských zariadení a blahoželanie spolu s malou pozornosťou i kvetom si učitelia prevzali z rúk primátora mesta Svidník Jána Holodňáka a vedúcej odboru ŠKŠaM Viery Dercovej. Primátor sa k učiteľom prihovoril, poďakoval za ich prácu a poprial im do ďalších rokov veľa tvorivosti, trpezlivosti a životného elánu. V kultúrnom programe všetkých pedagógov potešilo divadlo Drak z Prešova so známou veselohrou Kubo a slávnostnú recepciu spríjemňovala hudba v podaní Vlada Pasnišina. 

Ocenení pedagógovia:

Etela Barilíková
Mgr. Mária Belišová
Ľuba Feckaninová
Mgr. Nadežda Fedorková
Viera Guzlejová
PaedDr. Anna Haninčíková
PaedDr. Dáša Izsófová
Mgr. Nataša Jackaninová
Mgr. Oľga Maljoková
Mgr. Jana Matíková
Mgr. Martina Petríková
Mgr. Ľubomíra Popovcová
Emília Tkáčová
Libuša Zribková

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.