Aktuality / Slávnosť sv. Cyrila a Metoda

 

V piatok 5. júla 2013 sa gréckokatolíckom chráme Božej múdrosti konala slávnostná svätá liturgia, ktorú koncelebroval dekan farnosti o. Marek Pulščák. Veriaci a hostia, medzi ktorými bol aj primátor mesta Ján Holodňák, si pripomenuli posolstvo sv. Cyrila a Metoda, vierozvestcov, ktorým vďačíme za písmo, kultúru a rozvoj kresťanstva na našom území.
Po skončení sv. liturgie kňazi pred chrámom požehnali všetky dopravné prostriedky – autá, motorky, bicykle... a nakoniec požehnali aj mesto.               J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.