Aktuality / Slávili sme Medzinárodný deň žien

 

Pri príležitosti MDŽ primátor mesta Ján Holodňák navštívil v piatok 7. marca 2014 Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb vo Svidníku a spolu s riaditeľom Adriánom Labunom odovzdával kvety, na Technických službách mesta Svidník s riaditeľom Michalom Pichom odovzdal kvety pracovníčkam TS a potom s vedúcou OŠKŠaM Vierou Dercovou navštívil materské školy, aby sa poďakoval všetkým ženám za ich prácu a prínos pre spoločnosť a vzdal im úctu za ich trpezlivosť, lásku a obetavosť. V popoludňajších hodinách sa poďakoval ženám mestského úradu spolu s prednostom MsÚ Vladimírom Šandalom. Potom prijal jubilujúce ženy sedemdesiatničky, ženy denného centra, členky SZPB a neskôr sa stretol s opatrovateľkami. V Dome kultúry vo Svidníku bol pripravený program pre ženy, v ktorom sa prítomným prihovoril primátor Svidníka Ján Holodňák, pričom vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu ženy. Všetky prítomné ženy dostali od primátora darček v podobe vystúpenia spevákov Martina Jakubca, Dušana Grúňa a Zdeňka Sychru a pri odchode sa im symbolicky poďakoval karafiátom a malým darčekom. V pondelok navštívil ešte základné školy, ZUŠ i včelárov.                  J. Mihalík

 

   
   
   
   
   

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.