Aktuality / Silvester a uvítanie nového roka 2017 vo Svidníku

Ani mrazivé počasie neodradilo Svidníčanov a občanov okolitých obcí od toho, aby sa pár minút pred polnocou zišli na pešej zóne vo Svidníku, kde sa prišli rozlúčiť so starým rokom a privítať ten nový, rok 2017.

Ako každoročne, ani tohto roku nechýbal ohňostroj a hudobný program, v ktorom sa o zábavu postarala hudobná skupina Dual Relax. Na pódiu odznela aj slovenská štátna hymna v podaní žiakov ZUŠ Svidník, Dominiky Paňkovej a Pavla Tokára. Pred polnočným ohňostrojom sa k občanom prihovoril primátor mesta Ing. Ján Holodňák, ktorý im do nového roku 2017 zaželal veľa spokojnosti, zdravia a rodinnej pohody.

Mesto Svidník aj touto cestou ďakuje sponzorovi tohtoročného silvestrovského ohňostroja, poslancovi MsZ Cyrilovi Dudášovi.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.