Aktuality / Seniori športovali

 

Seniori nášho mesta prežívajú jeseň života aktívne, čo dokázali aj na športovo-brannom popoludní, ktoré sa konalo dňa 27. septembra 2012. V areáli pod amfiteátrom si mohli zasúťažiť v rôznych disciplínach, ako napr. hod granátom, vrh guľou, kop do bránky pre mužov, ale aj súťažili aj v zábavných disciplínach pre ženy a to: hod valčekom, hádzanie loptičky do koša.
Podujatie prišli podporiť aj prednosta MsÚ vo Svidníku Vladimír Šandala a vedúca odboru SZPČaO Marta Jacková, ktorí ocenili celoživotnú prácu seniorov pre mesto a ich životný elán, ktorí prejavujú aj v pokročilom veku. Za svoju aktivitu si nielen víťazi, ale všetci prítomní vyslúžili sladkú odmenu.
Dúfame, že v tak hojnom počte sa stretneme aj o rok.
Rada Denného centra pri MsÚ

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.