Aktuality / Rusínsky festival 2018

Mesto Svidník bolo aj tento rok dejiskom Rusínskeho festivalu, ktorý už tradične prebiehal celý týždeň a vyvrcholil počas víkendu 25. - 27. máj. 

Primátor mesta Svidník pri tejto príležitosti prijal delegácie partnerských miest, ktoré sa mohli zoznámiť s našimi tradíciami. Slávnostné prijatie sa uskutočnilo 26. mája v Dome kultúry a išlo o medzinárodné stretnutie Slovákov, Čechov, Srbov a Poliakov. Stretnutie spríjemnilo vystúpenie žiakov Základnej umeleckej školy vo Svidníku a prítomní sa zapísali do Pamätnej knihy mesta Svidník. Primátor mesta Ján Holodňák na tomto stretnutí odovzdal Ďakovnú plaketu mestu Vrbas za 10 rokov vzájomnej spolupráce medzi mestami Svidník a Vrbas. Na úrade mesta Svidník boli prijatí aj zástupcovia macedónskeho mesta Kriva Palanka, ktorých súčasný primátor Borjancho Micevski a delegácia navštívili naše mesto prvý krát. 

6. ročník Rusínskeho festivalu priniesol mnoho vynikajúcich umeleckých výkonov a už teraz sa tešíme na kvalitné vystúpenia na ďalšom ročníku. 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.