Aktuality / Rozvoj mládežníckeho hokeja vo Svidníku

V utorok, 18. októbra 2016, boli v kancelárii primátora prijatí vedúci hokejového krúžku Patrik Kolečava, Rastislav Sivulič a člen občianskeho združenia HK SVIDNÍCKI VLCI Vladimír Žak. Nosnou témou stretnutia bolo možné zapojenie spomínaného hokejového klubu do celoslovenského projektu Tipsport hokejová prípravka (THP), v rámci ktorého by mohol HK SVIDNÍCKI VLCI osloviť väčšie množstvo detí, žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ, v našom meste i okolitých obciach a zabezpečovať pre nich pravidelnú športovú hokejovú i hokejbalovú prípravu. Mesto Svidník vyjadrilo tomuto projektu plnú podporu a teší sa z každej aktivity prospešnej pre našu mládež.

V projekte Tipsport hokejová prípravka je v školskom roku 2016/2017 zahrnutých 16 slovenských miest, medzi nimi aj mesto Svidník. Tento projekt ponúka deťom, bez rozdielu ich sociálneho postavenia a finančných možností, aktívnu príležitosť celkovej pohybovej kultúry. Pomáha vychovávať deti od útleho veku, vštiepuje im základné pohybové návyky a podporuje ich súťaživého ducha. Takouto pravidelnou športovou prípravou sa formuje osobnosť dieťaťa a vyzdvihujú pozitívne vôľové vlastnosti i pohybové dannosti dieťaťa.  

Ambíciou a víziou svidníckeho hokejového klubu je, v rámci dlhodobej mládežníckej hokejovej prípravy, skvalitniť podmienky pre tento obľúbený šport v našom meste. Uvítali by možnosť zastrešenia svidníckeho zimného štadióna v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja, lebo zastrešený zimný štadión by i v prípade nepriaznivého počasia ponúkal možnosť viacerých aktivít, nielen pre malých a veľkých hokejistov ale i širokú verejnosť. 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.