Aktuality / Rokovanie s prednostom Krajského úradu ŽP v Prešove

 

Rokovanie s prednostom Krajského úradu ŽP v Prešove
 
Vo štvrtok navštívil Svidník, na pozvanie primátora Jána Holodňáka, prednosta Krajského úradu životného prostredia Juraj Hurný. Spolu so zástupcom primátora Mironom Mikitom a prednostom Mestského úradu vo Svidníku Vladimírom Šandalom jednali o mnohých témach, ktoré sa týkajú životného prostredia.
Ako prvou sa zaoberali skládkou komunálneho odpadu - Skládka pre nie nebezpečný odpad Šemetkovce, ktorú slávnostne otvorili 25. januára tohto roku. Postupne sa zaoberali nie menej dôležitými témami, ako kompostáreň v Stročíne, protipovodňová ochrana, či separovaný zber. Ako spoločne zhodnotili, životné prostredie je v našom meste i regióne pod Duklou na dobrej úrovni, ale je potrebné naďalej venovať pozornosť tejto otázke.
Juraj Hurný i Ján Holodňák potvrdili podporu projektov protipovodňovej ochrany a dohodli sa na ďalšej dobrej spolupráci.            JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.