Aktuality / Rokovanie Predsedníctva ZHK SR vo Svidníku

 

V piatok 23.augusta 2013 sa v zasadačke mestského úradu konalo pracovné zasadnutie Predsedníctva Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí Slovenskej republiky. V úvode privítal primátor mesta Ján Holodňák poslankyňu NR SR Janu Vaľovú, ktorá sa tohto zasadnutia zúčastnila, prezidenta ZHK SR Ľudovíta Budzáka, ako aj ostatných členov Predsedníctva ZHK, ktorého členom je aj náš hlavný kontrolór Stanislav Fek.
Hlavným bodom programu bola analýza novely zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v časti platové pomery hlavného kontrolóra obce, pričom  Predsedníctvo ZHK SR navrhuje určité zmeny a alternatívne riešenia.           J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.