Aktuality / Rokovanie o možnom investorovi vo Svidníku

Mimoriadne dôležité rokovanie absolvovali 30. septembra predstavitelia mesta Svidník, primátor Ján Holodňák, zástupca primátora Peter Pilip a prednosta MsÚ Vladimír Šandala so zástupcom Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) pánom Milanom Starinským. Predmetom rokovaní bol príchod investora v oblasti stedne ťažkého alebo ľahkého strojárstva. Región Svidníka má dlhoročnú tradíciu v oblasti strojárenstva a táto investícia v našom meste by priniesla množstvo pracovných miest a rozvoj strojárenskej výroby, ktorý v meste posledné roky klesal. Pán Starinský predniesol záujem investora o plochu okolo 10ha., ideálne s vybudovanými inžinierskymi sieťami a trafostanicou. Táto informácia pre naše mesto znamená, že v dohľadnej dobe by sme mohli privítať investora v lokalite „heliodrom“, ktorá daným požiadavkám najviac vyhovuje. Rokovania s agentúrou SARIO budú naďalej pokračovať a vedenie mesta spraví všetko preto, aby výsledkom bola reálna investícia v našom meste.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.