Aktuality / Rokovanie o cyklotrasách

 V stredu 19. augusta 2015 zvolal primátor mesta Ján Holodňák pracovné stretnutie na mestskom úrade k návrhu koncepcie rozvoja cyklotrás v Slovensko – poľskom pohraničí. Ako sám povedal, máme eminentný záujem o vytvorenie a zrealizovanie takéhoto projektu. Pracovného stretnutia sa zúčastnili zástupcovia: VÚC Prešov, OZ Dukla, Mestského úradu vo Svidníku a zástupcovia z poľskej strany z Jasla, Gorlic, Krosna a ďalších obcí. V úvode privítal primátor Ján Holodňák všetkých hostí a načrtol koncepciu a možnosti pre realizovanie cyklotrás na slovenskom území. V diskusii vystúpili jednotliví zástupcovia, ktorí hovorili o potrebe cyklotrás, rozvoji turizmu a možnostiach na ich realizáciu v rámci projektov.    J.Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.