Aktuality / Rokovali o stave ciest

 

Cestná sieť okresu a mesta Svidník tvorí významnú spojnicu medzi obcami a mestami regiónu. Za účelom jej zlepšenia sa dňa 8.februára 2013 uskutočnilo pracovné stretnutie s riaditeľom Slovenskej správy ciest, investičná výstavba a správa ciest Košice Ing. Jozefom Fabiánom za účasti primátora mesta Svidník Ing. Jána Holodňáka, prednostu Obvodného úradu vo Svidníku PaedDr. Jozefa Baslára, vedúceho odboru výstavby MsÚ Svidník Ing. Ľuboš Čepana a vedúceho strediska SSC vo Svidníku Jána Rica. So SSC IV a SC Košice je dlhodobo dobrá spolupráca a ochota spoločne riešiť vzniknuté problémy.
Pracovné stretnutie bolo zamerané na riešenie problémov na cestách I. triedy v okrese, ktoré patria pod správu štátu. Slovenská správa ciest v súčasnosti zameriava na odstránenie výtlkov na ceste I/73 a I/77, ktoré vedú cez mesto a okres Svidník a ktoré boli vplyvom nepriaznivého počasia s premenlivým charakterom počasia v niektorých úsekoch výrazne narušené. K odstráneniu výtlkov dôjde až v jarných mesiacoch keď bude lepšie počasie.
Na stretnutí bola prediskutovaná aj problematika rekonštrukcie cesty I/73 v úseku od Šarišského Štiavnika. V súčasnosti sa pripravujú podklady na výber dodávateľa v súlade s novelou zákona o verejnom obstarávaní. Predpoklad výberu je na jeseň tohto roku a samotná realizácia by sa uskutočnila v roku 2014. Keďže mesto Svidník má už zrealizovaný obchvat, rekonštrukcia cesty cez mesto sa realizovať nebude. Miesto toho je v pláne realizácia cesty v dĺžke cca 7,5 km v smere od Svidníka v smere obci Krajná Poľana v úsekoch, kde doposiaľ rekonštrukcia nebola zrealizovaná.                          JMLC

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.