Aktuality / Rokovali o projektoch

 

Vo štvrtok 25.apríla 2013 sa na Mestskom úrade vo Svidníku stretli zástupcovia nášho mesta a poľského Powiatu Rzeszowského, aby prehodnotili dva prebiehajúce projekty. Rokovania sa zúčastnil primátor mesta Ján Holodňák, zástupca primátora mesta Miron Mikita, vedúci odboru Ľuboš Čepan a Vladimír Popík. Na čele poľskej delegácie bol Jozef Jadlowski, Starosta Rzeszowski s kolegyňami a  viceprezident Karpatského Euroregiónu v Rzesowe David Lasek. V úvode privítal hostí primátor Ján Holodňák, ktorý povedal, že verí v perspektívu a význam Karpatského Euroregiónu, výsledkom čoho, okrem iných, sú aj posledné dva projekty: Mikroprojekt Kino bez hraníc, ktoré realizuje mesto Svidník a projekt Cezhraničné centrum súčasných informačných a podporných techník, ktoré realizuje Powiat Rzeszowski. Obe strany sa vyslovili, že majú k sebe blízko, nielen geograficky, ale aj kultúrou či jazykom. David Lasek povedal, že Svidník je pre nich centrálnym bodom kontaktu a potvrdil rastúci záujem o spoluprácu. Spolupráca sa bude rozširovať nielen na poli kultúry, ale ako informoval Miron Mikita, Regionálna rozvojová agentúra vo Svidníku pripravuje projekt aj pre malých a stredných podnikateľov zo širšieho okolia Svidníka. Hostia si potom prezreli naše mesto.                          J. Mihalík

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.