Aktuality / Rímsko-katolícky kňaz Peter Gombita oslávil svoje okrúhle životné jubileum

V decembri oslávil svoje okrúhle životné jubileum rímsko-katolícky kňaz Peter Gombita, ktorého si občania nášho mesta pamätajú z obdobia, keď spravoval rímsko-katolícku farnosť vo Svidníku. Vo Svidníku pôsobil dlhých 16 rokov.

Pri príležitosti životného jubilea si kňaz Peter Gombita na Vianočnom koncerte cirkevných speváckych zborov prebral z rúk primátora Jána Holodňáka Ďakovnú plaketu za osobitý vklad duchovných hodnôt v meste Svidník a kyticu kvetov. Jeho prítomnosť na vianočnom koncerte všetkých potešila, lebo jeho meno je v srdciach mnohých veriacich i neveriacich Svidníčanov hlboko zapísané. 

Otec Peter Gombita – kňaz, zakladateľ a riaditeľ útulku pre ľudí bez domova Oáza – nádej pre nový život, n.o., maratónsky bežec – človek, ktorý zanechá stopu v mysli aj v srdci každého, kto s ním príde do kontaktu. Nielen v teréne, ale aj v živote je doslova „bežcom na dlhé trate“. Ani jeden z jeho nápadov, ktoré, ako vraví, zrealizoval s Božou pomocou, neboli krátkodobé. Nemali nikoho iba samoúčelne spopularizovať, ale mali zmeniť životy ľudí k lepšiemu.

Peter Gombita sa narodil v dedinke Pakostov, okr. Vranov nad Topľou. Na kňazskú službu nastúpil po vysviacke ako kaplán vo farnostiach Košice-juh, kde pôsobil jeden rok. Potom bol preložený ako kaplán do farnosti v Snine. Dňa 1. 6. 1990 nastúpil ako správca farnosti v novovzniknutej farnosti Svidník, kde pôsobil do 30. 6. 2006, potom nasledovala farnosť v Nižnej Šebastovej a od roku 2012 až do súčasnosti pôsobí ako správca farnosti Hýľov- Košice.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.