Aktuality / Riaditeľ Krajskej organizácie cestovného ruchu v kancelárii primátora

V utorok, 4. októbra 2016, prijal primátor Ing. Ján Holodňák vo svojej kancelárii výkonného riaditeľa Krajskej organizácie cestovného ruchu "Severovýchod Slovenska" z Prešova Mgr. Martina Janoška. Nosnou témou diskusie bolo možné zapojenie sa mesta Svidník do Oblastnej organizácie cestovného ruchu, patriacej pod KOCR "Severovýchod Slovenska", vďaka ktorej by bolo možné podporiť a zvýšiť cestovný ruch v našom regióne a kraji pod Duklou.

Cieľom Krajskej organizácie cestovného ruchu je zvýšiť návštevnosť destinácie "Severovýchod Slovenska" prostredníctvom aktívnej spolupráce členov Oblastnej organizácie cestovného ruchu a ďalších subjektov v cestovnom ruchu, skvalitňovaním marketingu, vzdelávania, propagácie, rozširovaním produktov a služieb. Krajská organizácia aktívne vytvára podmienky a realizuje aktivity zamerané na rozvoj cestovného ruchu na území svojich členov a zároveň chráni ich záujmy.

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.