Aktuality / Riaditeľ Grécko-katolíckej charity Prešov vo Svidníku

Vo štvrtok 28.7.2016 primátor Ing. Ján Holodňák prijal na MsÚ riaditeľa Grécko-katolíckej charity v Prešove PhDr. Petra Valičeka. V neformálnej diskusii zhodnotili spoluprácu Mesta Svidník s Grécko-katolíckou charitou v Prešove, ktorá má pod patronátom Dom sv. Faustíny vo Svidníku zameraný na pomoc ženám v núdzi. Riaditeľ Gréckokatolicej charity sa poďakoval primátorovi mesta Svidník za podporu a pomoc Domu sv. Faustíny vo Svidníku.  Zo strany primátora a Mesta Svidník bol vyjadrený záujem aj naďalej podporovať aktivity charitatívnej činnosti vo Svidníku a tým napomáhať ťažkým životným osudom zaradiť sa do bežného života.

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.