Aktuality / Rekonštrukcia miestnej komunikácie ulica 8. mája a ul. kpt. Pavlíka vo Svidníku

       

V týchto dňoch sa ukončili stavby:  „Rekonštrukcia miestnej komunikácie, ulica 8. mája, Svidník“ a „Rekonštrukcia miestnej komunikácie – krytu vozovky - ul. kpt. Pavlíka vo Svidníku“.  Jednalo sa sfrézovanie povrchu vozovky, vyspravenie časti obrubníkov a následnú pokládku asfaltu. Realizáciou stavby sa zabezpečilo, že  miestne komunikácie, ktoré boli  dlhodobo v zlom technickom stave boli opravené a tým sa zabezpečí lepší prejazd motoristov.
V rámci rekonštrukcie miestnej komunikácie, ulica 8. mája bola vyasfaltovaná plocha 6436,50 m2 a 958,40 m2  na ul. kpt. Pavlíka.
Týmto sa tiež ospravedlňujeme obyvateľom bytových domov v blízkosti miestnych komunikácii keďže práce aj vplyvom nepriaznivého počasia trvali dlhšie ako sa predpokladalo a preto sa aj dlhšie prášilo pri frézovaní, vysprávkach a zametaní.
Dúfam, že vodiči motorových vozidiel budú dodržiavať pravidlá cestnej premávky a nebudú tým ohrozovať chodcov, ktorí budú chodiť po uvedených miestnych komunikáciách.
Po ukončení rekonštrukcie uvedených miestnych komunikácii budeme zabezpečovať prípravu ďalších miestnych komunikácii, ktoré sú v zlom technickom stave na realizáciu v roku 2013.

 

     
   
   

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.