Aktuality / Rekonštrukcia materskej školy na Ul. Ľ. Štúra

Mesto Svidník má veľký záujem o rekonštrukciu všetkých materských škôl v meste. V projektoch na rekonštrukciu materskej školy na Ul. gen. Svobodu a materskej školy na Ul. 8. mája sme boli úspešní a rekonštrukčné práce plánujeme realizovať už v tomto roku. Na rade je posledná materská škola, materská škola na Ul. Ľ. Štúra. V rámci rekonštrukcie tejto materskej školy sme sa zapojili do dvoch projektov. 

Vo februári tohto roku sme v rámci IROP cez projekt „Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí MŠ Ľ. Štúra“ podali projektový zámer a pripravujeme žiadosť o nenávratný finančný príspevok na rekonštrukciu hlavného pavilónu materskej školy, ktorý sa zateplí, vymenia sa okná a postaví nová nadstavba, ktorou sa zvýši kapacita materskej školy. Ide o investíciu za takmer 535 tis. eur. 

Do konca marca tohto roku, cez operačný program Kvalita životného prostredia, podávame na Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru žiadosť o nenávratný finančný príspevok na zateplenie druhej časti budovy materskej školy - prístavby, kde dôjde aj k výmene okien, nastaveniu systému vykurovania a výmene regulačných ventilov. Predpokladaný investičný zámer je vo výške takmer 500 tis. eur. V prípade úspešnosti realizácia projektu "Svidník - MŠ na Ul. Ľ. Štúra - zateplenie" bude prebiehať v budúcom roku. 

Ak v oboch projektoch uspejeme, pri rekonštrukcii tejto materskej školy na Ul. Ľ. Štúra sa preinvestuje viac ako 1 mil. eur. 

   


 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.