Aktuality / Rekonštrukcia bazénovej techniky v AqaRelaxe už v najbližších týždňoch

V stredu, 20.6.2018 podpísal primátor mesta Svidník Ján Holodňák a konateľ spoločnosti AQUAMONT Sabinov s.r.o. Ján Lukaček zmluvu o dielo "Svidník - rekonštrukcia bazéna - ZŠ na Ul. 8. mája 640/39".

Zhotoviteľ potvrdil, že po objednaní potrebných technických komponentov, ktoré sú dovážané zo zahraničia bude samotná rekonštrukcia prebiehať na začiatku augusta. Firma vymení celú súčasnú bazénovú technológiu, ktorej súčasťou je aj UV lampa, či odbúranie zápachu chlóru, ktorý bol doposiaľ typický pre kryté bazény. Okrem výmeny techniky sa budú robiť aj zásahy do samotného bazéna, napr. vybudovaním nových plaveckých dráh. Celková cena za rekonštrukciu je 65,3 tisíc eur.

 

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.