Aktuality / Regionálna súťažná prehliadka „Rómsky talent“

 

V Dome kultúry vo Svidníku sa uskutočnila regionálna súťažná prehliadka „Rómsky talent“, ktorej poslaním je vyhľadávať mladé rómske talenty, predstaviť ich verejnosti a vzbudiť záujem deti a mládeže o kultúrne podujatia. Podujatie je zamerané na uchovávanie a šírenie rómskych tradícií a podporenie talentovaných Rómov.
Súťaž pripravilo Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku spolu s mestom Svidník a zúčastnilo sa jej sedem súborov a a sedem sólistov z okresov Svidník a Stropkov. V kategórii súbory – kolektívy sa v zlatom pásme umiestnili štyri súbory, v striebornom pásme jeden súbor a v bronzovom dva. V kategórii jednotlivci – sólisti sa v zlatom pásme umiestnil jeden sólista, v striebornom a bronzovom pásme po troch sólistoch. Ceny odovzdávala vedúca odboru školstva, kultúry športu a mládeže Viera Dercová a riaditeľka POS Mária Pajzinková.                            J. Mihalík
 
 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.