Aktuality / Prvé zasadnutie mestskej volebnej komisie

 V zasadačke Mestského úradu vo Svidníku sa v stredu 24. septembra 2014 uskutočnilo prvé zasadnutie Mestskej volebnej komisie vo Svidníku pre voľby do orgánov samosprávy. V zasadačke mestského úradu privítal členov volebnej komisie primátor mesta Ján Holodňák, spolu s prednostom MsÚ Vladimírom Šandalom a vedúcim odboru Pavlom Gojdičom. Po zložení sľubu a poučení o ochrane osobných údajov sa členovia mestskej volebnej komisie oboznámili s organizačno – technickým zabezpečením volieb a určili si predsedu a podpredsedu MVK, ktorými sa stali Bohumil Kačmár a Stanislav Bokšanský, ml.. Zapisovateľkou je Anna Vašková.

Do volieb predložilo kandidátske listiny 16 politických strán, kandidátov na primátora je 5, pre voľby poslancov do mestského zastupiteľstva je 23 kandidátov v prvom volebnom obvode, 22 v druhom a 29 kandidátov na poslancov v treťom volebnom obvode. V každom volebnom obvode si občania volia piatich poslancov do MsZ vo Svidníku. Voľby do orgánov samosprávy sa uskutočnia 15. novembra 2014.     J.Mihalík    

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.