Aktuality / Projekt „Upratujeme spoločný dom“

 

V utorok 22. mája 2012 sa v Krosne uskutočnila záverečná konferencia projektu „upratujeme spoločný dom – ekologické povedomie obyvateľov Krosna a Svidníka“, na ktorej sa zúčastnili zástupcovia mesta – zástupca primátora Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír Šandala, vedúci odborov Viera Dercová a Ľuboš Čepan, ako aj riaditeľky a učiteľky základných a materských škôl so svojimi žiakmi.
Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského Euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013. Do projektu boli zapojené všetky základné a materské školy na území Svidníka. V rámci projektu  sa uskutočnili prednášky, semináre, súťaže a prehliadky tak v Krosne, ako aj vo Svidníku.
Na záverečnom hodnotení projektu bola vyhodnotená aj súťaž v zbere použitých batérii, do ktorej sa zapojili 3 základné a 3 materské školy nášho mesta. Všetky školy boli odmenené hodnotnými cenami ako videoprehrávačmi, fotoaparátmi či stierateľnými tabuľami. Našou najlepšou školou v zbere použitých batérii bola Materská škola na ulici 8. mája.              JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.