Aktuality / Projekt RITA pokračuje

 

Projekt RITA pokračuje
 
V utorok 3.1.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov z poľského Krosna a nášho mesta , aby prerokovali ďalšie kroky pri dokončení realizácie projektu RITA – Rozvoj aktívnej turistickej infraštruktúry s vytvorením cezhraničnej siete turistických produktov v Krosne, Svidníku a v Prešove“. Stretnutia sa zúčastnili: Grzegorz Półchłopek -vedúci projektu, Primátor Ján Holodňák, zástupca primátora Miron Mikita, prednosta MsÚ Vladimír Šandala a Ľuboš Čepan, poverený vedúci odboru výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja. Najdôležitejším bodom stretnutia bolo prejednanie usporiadania zimných cezhraničných hier detí, ktoré by sa mali uskutočniť 12.1.2012 vo Svidníku a na druhý deň v Krosne, čo však bude závisieť aj od počasia. Svidník v rámci projektu RITA rekonštruoval ľadovú plochu, ktorú od začiatku otvorenia neustále užívajú deti, mládež, ale i starší občania.          JM

 

 

2008 © Mesto SVIDNÍKrealizácia © GRAND STUDIO, s.r.o.